Igazságügyi szakértői tevékenység

Igazságügyi szakértői tevékenység

Igazságügyi szakértői tevékenységünket ingatlan értékbecslés, termőföld értékbecslés, mezőgazdasági kárbecslés, épületszerkezet, építéstechnológia, építési beruházás, használt áruk és kulturális javak, valamint erdőgazdálkodás, erdei és mezőgazdasági vadkár szakterületen végezzük.
Peres és nem peres eljárásokban vállaljuk:

  • termőföldek forgalmi értékének meghatározását
  • felépítményes ingatlanok forgalmi értékének meghatározását
  • kisajátításhoz, bánya vagy vezetékjoghoz kapcsolódó kártalanítási érték, értékcsökkenés meghatározását
  • haszonbérleti díj megállapítása
  • használati cikkek és kulturális javak értékbecslését
  • erdei és mezőgazdasági vadkár meghatározását
  • építésügy szakterületen szakértői vélemények készítését

Igazságügyi szakértőként rendszeresen megbízásokat kapunk önkormányzatoktól, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, bíróságoktól, valamint nyomozó hatóságoktól.

 

OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZŰNTETÉSE ESETÉN SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE 

647/2020. (XII.23.) Kormány rendelet alapján a földnek minősülő ingatlanokon fennálló osztatlan közös tulajdonnak az ingatlan megosztásával történő megszüntetésekor a felek megállapodásának elősegítésére szakértői vélemény készítése szükséges.