Mezőgazdasági és erdei vadkár becslése

Mezőgazdasági és erdei vadkár becslése

Szakértő társaságunk kompetens mezőgazdasági és erdei vadkár, mezőgazdasági termésbecslés, mezőgazdasági kárbecslés, vadgazdálkodási tervezés és zárttéri vadtartás szakterületeken.

Szakértő társaságunk tagjai a kimagasló szakmai, jogi és etikai követelményrendszernek is megfelelnek. Évtizedes mezőgazdasági és vadgazdálkodási ismeretekkel rendelkeznek.

A Vtv. 75. § 2) bekezdés alapján „Vadkárnak minősül:

a) a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá
b) az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántó- földön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben

okozott kár tíz százalékot (a továbbiakban: természetes önfenntartási érték) meghaladó része.”

Társaságunk peres és nem peres eljárások során történő kirendelése esetén minden esetben tapasztalatával segíti a kirendelő hatóságot. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az eljárások lefolytatását, azok minden fél számára megnyugtató lezárását nagyfokú hatékonysággal végezzük. Kifejezetten ügyelünk, hogy a Vadászati Törvényben megfogalmazott jogszabályokat betartsuk, azokra az érintettek figyelmét felhívjuk, ezzel is elkerülve a későbbi konfliktusokat. Az eljárás során a törvényben meghatározott határidőket különösen fontosnak tartjuk betartani.

Vhr. 82. § (3) Mezőgazdasági vadkárt a vadkárfelmérési szabályok szerint a

következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni:

  • a) őszi gabona: október 1. – július 31.
  • b) tavaszi gabona: április 1. – augusztus 31.
  • c) kukorica: április 15. – november 15.
  • d) burgonya: április 15. – október 15.
  • e) napraforgó, szója: április 15. – szeptember 30.
  • f) borsó: március 1. – augusztus 30.
  • g) szőlő, gyümölcsös: egész évben

Az 1996. évi LV. törvény 81. § (3) bekezdése értelmében:

A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő (a továbbiakban: szakértő) végezheti. 

Társaságunk és kollégáink tagjai a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának, a névjegyzéket vezető hatóság szakértői névjegyzékében bejegyzett igazságügyi szakértők.

A vadkárbecslés során előzetes- és végleges vadkárbecslés területén is eljárunk.

Előzetes vadkárfelmérés: amennyiben az idő előrehaladtával a vad károsításának ténye bizonytalanná válik, úgy indokolt előzetes vadkárfelmérést végeztetni. Ebben az esetben kiszűrhetők az időjárásból, vagy az agrotechnológiai hiányosságokból fakadó rendellenességek, vagy hiányok, amelyeknek a végleges vadkárfelmérésben különösen nagy jelentősége lehet. Az előzetes felmérés során az érintettséget és a károsítást állapítjuk meg.

Végleges vadkárfelmérés: a termelt haszonnövény tenyészidejének végén, közvetlenül a betakarítás előtt elvégzett szakértői szemle. A végleges vadkárfelmérésen kármérték és terméshozam becslése, felmérése történik. A végleges vadkárfelmérés akkor megbízható, ha a felmérés és a betakarítás között a lehető legkevesebb idő telik el. A végleges felmérést igyekszünk úgy megszervezni, hogy lehetőség legyen a Vtv. 81. § (4a) rendelkezéseinek megtartására.

Szakértői munkánk során a technikai újítások alkalmazásával igyekszünk megfelelni a Szakértői törvényben meghatározott 3. § (1) bekezdésben foglaltaknak:

Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a hatóság kirendelése vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártatlanság követelményének megtartásával döntse el a szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását.

A vadkárbecslési eljárások esetén a CONZUS AGRO Igazságügyi Szakértő és Vadkárbecslő Kft. (CONZUS Group tagja) jár el.