Tevékenységeink

Társaságunk fő üzletága:

Igazságügyi Szakértői Tevékenység.

Ingatlantípusok:

 • lakóingatlanok
 • irodaházak
 • kereskedelmi ingatlanok
 • ipari ingatlanok
 • fejlesztési ingatlanok
 • mezőgazdasági ingatlanok
 • termőföldek

Tevékenységünket országos lefedettséggel végezzük.

Tevékenységeink:

Igazságügyi szakértői tevékenység

Igazságügyi szakértői tevékenységünket ingatlan értékbecslés, termőföld értékbecslés, mezőgazdasági kárbecslés, épületszerkezet, építéstechnológia, építési beruházás, használt áruk és kulturális javak, valamint erdőgazdálkodás, erdei és mezőgazdasági vadkár szakterületen végezzük.
Peres és nem peres eljárásokban vállaljuk:

 • termőföldek forgalmi értékének meghatározását
 • felépítményes ingatlanok forgalmi értékének meghatározását
 • kisajátításhoz, bánya vagy vezetékjoghoz kapcsolódó kártalanítási érték, értékcsökkenés meghatározását
 • használati cikkek és kulturális javak értékbecslését
 • erdei és mezőgazdasági vadkár meghatározását
 • építésügy szakterületen szakértői vélemények készítését

Igazságügyi szakértőként rendszeresen megbízásokat kapunk a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől, önkormányzatoktól, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, bíróságoktól, valamint nyomozó hatóságoktól.

Ingatlanok piaci és hitelfedezeti értékének megállapítása

Tevékenységünket az alábbi ingatlanok esetén végezzük:

 • lakóingatlanok
 • irodák/irodaházak
 • kereskedelmi ingatlanok
 • ipari ingatlanok
 • fejlesztési ingatlanok
 • mezőgazdasági ingatlanok
 • termőföldek

Vezetékjog kártalanítási értékének megállapítása

Elosztóvezeték idegen ingatlanon történő elhelyezésére, illetve üzemeltetésére, kártalanítás ellenében, a törvény szerinti az elosztóvezeték tulajdonosa, vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára a bányafelügyelet a biztonsági övezet mértékének megfelelően vezetékjogot állapíthat meg abban az esetben, ha az elosztóvezeték tulajdonosa és az idegen ingatlan tulajdonosa között nem jött létre megállapodás és az ingatlan használatát a vezetékjog lényegesen nem akadályozza. Az elosztóvezetékhez tartozó gázfogadó állomás, mérőállomás, körzeti vagy egyedi nyomásszabályozó állomás, vezetékes propán-, butángáz- szolgáltatás esetén a propán-, butángázok és ezek elegyeinek tárolására szolgáló tartály, konténer idegen ingatlanon történő elhelyezésére, valamint üzemeltetésére, kártalanítás ellenében, az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára a bányafelügyelet a biztonsági övezet mértékének megfelelően használati jogot állapíthat meg, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza.
Engedélyes a jelek elhelyezésével, a mérésekkel, a vizsgálatokkal, a létesítmények elhelyezésével, illetőleg azok megközelítésével, az azokon való munkavégzéssel, az ingatlan használatának akadályozásával (korlátozásával), valamint piaci értékének csökkenésével okozott kárt az ingatlan tulajdonosának, használójának köteles megtéríteni.

Bányaszolgalmi jog kártalanítási értékének megállapítása

A bányaszolgalmi jog más ingatlanára közérdekből alapított használati jog, amelyért az ingatlan tulajdonosának kártalanítás jár.
A szolgalom alapján a bányavállalkozó jogosult a tevékenység végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybevételére, különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitásfenntartás és –bővítés, az üzemelés, a biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtására.

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése esetén szakértői vélemény készítése

647/2020. (XII.23.) Kormány rendelet alapján a földnek minősülő ingatlanokon fennálló osztatlan közös tulajdonnak az ingatlan megosztásával történő megszüntetésekor a felek megállapodásának elősegítésére szakértői vélemény készítése szükséges.